Teslimat ve iade şartları

TESLİMAT VE İADE SÖZLEŞMESİ
MADDE 1- SATICI
Ünvanı: NEZİR CANER BAŞAK Bundan sonra SATICI
olarak geçecektir.
Adresi: Yıldız Mah., 206/6, 35390 Buca/İzmir
Telefon: 0 536 577 73 72
E-mail: info@fazelektrik.com
MADDE 2- KONU
İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait "www.fazelektrik.com"
internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış
fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin
Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri
Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin
saptanmasıdır.
MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN
Ürünlerin Cinsi ve türü, Miktarı, Satış Bedeli web sitesinde belirtildiği gibidir.
MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER
4.1- ALICI, SATICI’ya ait https://www.fazelektrik.com/ internet sitesinde
sözleşme konusu ürünün/lerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata
ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi
verdiğini beyan eder.
4.2- Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün
için ALICI' nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler
içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.
• 4.3- Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise,
teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu
tutulamaz.
• 4.4- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere
uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden
sorumludur.
• 4.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının
SATICI'ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile
ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka
kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul
edilir.
4.6- Ürünün tesliminden sonra ALICI'ye ait kredi kartının ALICI'nin kusurundan
kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak
kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya
ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla maddi ürünün
3 gün içinde SATICI ‘ya iade etmesi zorunludur. Bu takdirde maddi ürünler için
nakliye giderleri ALICI'ye aittir.
4.7- SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın
kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde
teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI
siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini,
ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar
ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde
ödediği tutar 15 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.
4.8- 18 yaşından küçük kişiler SATICI'dan alışveriş yapamaz.
4.9- Dizgi ve sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından SATICI
sorumlu değildir.
4.10- SATICI, internet sitesinden satışını yaptığı tüm ürünlerin içeriğini, kapsamını ve
özelliklerini değiştirme ve iptal etme hakkına sahiptir.
4.11- Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını
kabul etmiş sayılır.
MADDE 5- CAYMA HAKKI
ALICI, sözleşme konusu ürünün/lerin kendisine veya gösterdiği adresteki
kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 gün içinde işbu sözleşmesinin 6. Maddesinde
belirtilen kurallar dahilinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için
bu süre içinde SATICI'ya faks, e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması ve
ürünün 6. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın
kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün SATICI'ya
gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur.
Bu belgelerin ulaşmasını takip eden maddi ürünler için 15 gün içinde ürün bedeli
ALICI'ya iade edilir. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli ALICI
tarafından karşılanır. Fatura aslı ibraz edilmeden iade işlemi gerçekleştirilmez.
MADDE 6- YETKİLİ MAHKEME
İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen
değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile SATICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici
Mahkemeleri yetkilidir